Utopie?

 
 
   
 
Hoofdartikelen
De Brandstofcel
Werking
Toepassing
Elektronische Auto
Brandstofcelauto
Waterstofeconomie
Utopie?
Biobrandstoffen
Zonne-economie
Elektrische Auto
Achtergronden
HOV Eindhoven
Windenergie
IJsland
 
 
 
 
 

Kritiek..

De waterstofeconomie-gedachte is wereldwijd aan kritiek onderhevig. Er dienen nogal wat problemen te worden opgelost, wil deze utopische gedachte werkelijkheid worden. En voor sommige problemen zien de critici helemaal geen oplossing.

Geen duurzame energie

De kern van de kritiek is dat waterstof geen energiebron is, maar een energiedrager. De stof komt nauwelijks in de natuur voor, en moet dus geproduceerd worden. Een energie-intensief proces. Waterstof wordt geproduceerd door water middels elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Voor elektrolyse is elektriciteit nodig. Elektriciteit die nu redelijk efficiŽnt wordt gebruikt voor de verlichting van huizen, om treinen mee te laten rijden, etcetera, wordt dan, met een verlies van plusminus 20 procent omgezet in waterstof om bijvoorbeeld autoís mee te laten rijden.Probleem is vooral dat ook elektriciteit slechts een energiedrager is, en geen energiebron. Elektriciteit wordt nu voor het overgrote deel opgewekt met fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas, met een verlies van ruim 60 procent. Uiteindelijk heeft waterstof dus een rendement van ongeveer 25 procent van de energie die nodig is om het te maken. Zo werkt waterstof dus eerder mee aan het uitputten van de olievoorraad, dan aan het behouden ervan.

Zonder een grootschalige overstap naar duurzame energiebronnen om elektriciteit mee te produceren, heeft de invoering van waterstof geen enkele zin. Alternatief zou zijn de chemische omvorming van fossiele brandstoffen in waterstof, een proces dat veel efficiŽnter is dan de opwekking van elektriciteit. Hier is sprake van een verlies van slechts 20-30 procent. Probleem is echter dat in dit proces op grote schaal kooldioxide vrijkomt, wat dan op de een of andere manier moet worden verwerkt of opgeslagen om versnelling van het broeikaseffect tegen te gaan. Uitzondering is wellicht IJsland, waar wel wordt ingezet op de grootschalige productie van waterstof met duurzame energie.

Afbraak ozonlaag

Er kleven nog andere, technische bezwaren aan het grootschalig gebruik van waterstof als energiedrager. Bij de productie, opslag en het transport komt een deel van het waterstof vrij in de atmosfeer Ė met grote gevolgen. Met welk verlies moet worden gerekend is nog niet duidelijk. Zo beweren sommige critici dat het vrijwel onmogelijk is om waterstof efficiŽnt op te slaan omdat de moleculen dermate klein en licht zijn dat het zelfs door stalen cilinders heen zou lekken.

In opslag en transport leidt dit tot groter brand- en explosiegevaar dan bijvoorbeeld bij aardgas en LPG, waardoor extra ventilatie en andere veiligheidsmaatregelen benodigd zijn. Bovendien worden lekvrije stalen tanks Ėzo die al kunnen worden gemaakt- waarschijnlijk erg zwaar, en kan, vanwege de lage energie per volume, sowieso weinig waterstof in een voertuig worden opgeslagen, wat leidt tot een kleine actieradius. Dit is bij het huidige gebruik van aardgas in autoís reeds een aanzienlijk probleem.

Eenmaal in de atmosfeer aangeland, zou de weggelekte waterstof meedoen aan de afbraak van de ozonlaag, en bovendien waterdamp vormen die het broeikaseffect verder versterkt. De gevolgen hiervan zijn nauwelijks te overzien.

Biodiesel en bio-ethanol

Na het eerste enthousiasme over de waterstofeconomie van een aantal jaren geleden in Amerika, niet in de laatste plaats van president Bush, lijkt de stemming inmiddels omgeslagen. Opeens staan nu de biobrandstoffen biodiesel en bio-ethanol volop in de belangstelling. Over het oplossing van de problemen rondom de invoer van de waterstofeconomie hoor je de laatste tijd weinig meer. Maar inmiddels zijn ook de eerste bezwaren tegen het grootschalig gebruik van biobrandstoffen te horen..lees verder >>

 
 
  Bookmark and Share  
 
De Brandstofcel | Werking | Toepassing | Elektronische Auto | Brandstofcelauto
Waterstofeconomie | Utopie? | Biobrandstoffen | Zonne-economie | Elektrische Auto HOV Eindhoven | Windenergie | Actueel in OV | IJsland