Oplaadpunten

 
 
   
 
Hoofdartikelen
De Brandstofcel
Werking
Toepassing
Elektronische Auto
Brandstofcelauto
Waterstofeconomie
Utopie?
Biobrandstoffen
Zonne-economie
Elektrische Auto
Achtergronden
HOV Eindhoven
Windenergie
IJsland
 
 
 
 
  Zoals een aantal jaren geleden de brandstofcelauto in de pers werd gehyped, gaat er nu geen dag voorbij of u ziet een elektrische auto op TV voorbijschieten. Vooral ook met veel aandacht voor het feit dat een elektrische auto over een enorm, snel aan te spreken koppel beschikt, en dus zeer snel kan optrekken. De pers laat ons weten dat een elektrische auto snel is, en dus -anders dan bijvoorbeeld de hybride auto- geschikt voor de echte autoliefhebber. Over de brandstofcelauto horen we inmiddels niks meer. Men is het erover eens dat de problemen te groot zijn, en dat introductie dus nog een aantal jaren op zich zal laten wachten.Essent to the rescue

Ook de elektrische auto kampt echter nog met problemen: beperkte actieradius van de accu en het ontbreken van een netwerk van “benzinepompen”, ofwel laadstations. Komt Essent in Juni 2008 met het plan om een distributienetwerk voor elektrisch rijden aan te leggen. Het “Mobile Smart Grid” noemen ze dat met een mooi Nederlands woord. Het bedrijf neemt zelf “op korte termijn (..) enkele honderden elektrische bedrijfs- en personenauto’s” in gebruik. Bovendien kondigt het bedrijf aan dat met de huidige techniek in accu’s al een actieradius van 300 km mogelijk is, en "binnenkort" 500 km.
Elektriciteit is –net als waterstof- slechts een opslag- en vervoermedium voor energie. Het plan van Essent heeft dus hetzelfde basisprobleem als dat van de waterstofeconomie: de aanmaak van schone energie, in dit geval groene stroom. Enkele jaren vóór de introductie van dit “auto op groene stroom”-plan werd hetzelfde Essent door de milieubeweging teruggefloten omdat het palmolie als “groen” verkocht, zonder erbij te vermelden dat de productie van palmolie ten behoeve van onze stroomvoorziening de ontbossing in de derde wereld in een verdere stroomversnelling bracht.

Exit Essent, enters Enexis

Wat hier eigenlijk aan de hand lijkt, is de aankondiging van een toenemende concurrentiestrijd tussen de elektriciteitsmaatschappijen en de oliemaatschappijen als distributeurs van energie. Sinds enkele jaren zijn de oliemaatschappijen actief op het gebied van waterstofproductie en transport, zoals “onze” Shell met Shell Hydrogen. Wellicht dacht Essent voordeel te kunnen halen met de nu nog innige banden met de overheid. Hoewel de elektriciteitsvoorziening in Nederland is geprivatiseerd, bestaan op dat moment de aandeelhouders van het bedrijf uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Groningen en Overijssel en een aantal gemeenten. Inmiddels is Essent overgenomen door het Duitse RWE, en netwerkbeheerder Enexis neemt de elektrische autoplannen over.

Dit bedrijf kondigt voorjaar 2009 aan een netwerk van 10000 oplaadpunten door heel Nederland aan te gaan leggen vóór 1012. In de zomer van 2009 neemt de gemeente Amsterdam de eerste 6 oplaadpunten voor elektrische auto’s in gebruik en kondigt aan dat in samenwerking met energieleverancier Nuon en netwerkbedrijf Alliander in 2 jaar een netwerk van 200 oplaadpunten in de stad wordt uitgerold. In september neemt Leeuwarden 5 oplaadpunten in gebruik in samenwerking met Enexis. Anno Maart 2010 zijn nog slechts 25 oplaadpunten gerealiseerd. Op de site e-laad.nl kan de ontwikkeling worden gevolgd.

In de praktijk bestaat inmiddels al een groeiend landelijk netwerk van oplaadpunten voor elektrische (brom)fietsen, voornamelijk bij horecagelegenheden, die hierin een mooie vorm van klantenbinding hebben ontdekt.

Probleem opgelost, dus? Oven een paar jaar rijden we allemaal elektrisch? Bodemloze put Reeds sinds jaren heeft de ontwikkeling van zowel elektrische auto's als brandstofcelauto’s –naast het gebrek aan infrastructuur (elektrische oplaadpunten of waterstoftankstations) dezelfde 2 belangrijke knelpunten: de energieopslag in het voertuig zelf (betaalbare en afdoende accucapaciteit voor de elektrische auto en veilige tanks voor de brandstofcelauto), en toevoer van hernieuwbare energie. Terwijl deze 2 problemen ook voor de elektrische auto nog niet zijn opgelost, wordt al wel met de introductie ervan begonnen. Hoe reëel is dat? Is dit een voorschot op de komende ontwikkeling, of een door PR-overwegingen ingegeven aanleg van een bodemloze put?

Problemen worden verzwegen

Met alle tamtam worden de een aantal grote problemen wijselijk verzwegen. Ten eerste kost een elektrische auto momenteel minimaal enkele tienduizenden Euro’s meer dan een gewone auto van dezelfde klasse, en het moment waarop dat veranderd is nog lang niet in zicht. De oorzaak hiervan is de kostprijs van de benodigde accu’s. Het is een illusie te veronderstellen dat particulieren massaal overgaan tot de aanschaf van zulke dure auto’s zonder torenhoge subsidies.

Ten tweede blijft de actieradius ver onder die van een gewone auto, en dus de vrijheid van de automobilist om te gaan en te staan waar hij wil. Ook al wordt de elektrische auto betaalbaar (al of niet door middel van subsidies), dan nog is het de vraag of de consument de beperkte actieradius voor lief neemt.

Een derde probleem is dat bij invoering van de elektrische auto het elektriciteitsnetwerk zou worden overbelast. Dit vergt massale investeringen. Niet alleen in Nederland en de rest van Europa – maar vooral ook in de Verenigde Staten, waar het elektriciteitsnet nu de vraag al niet aankan. Zonder de grootste automarkt ter wereld, zal de productie van elektrische auto’s een stuk minder efficiënt zijn.

En ook al is die klus geklaard, dan moet er nog aanzienlijk meer stroom moet worden opgewekt. Zolang niet voldoende zonne- en windenergie wordt opgewekt, wat aannemelijk is omdat Nederland – in tegenstelling tot de ons omringende landen- hier nauwelijks in investeert, moet je dus denken aan kolencentrales en kernenergie. Beide zijn in het verleden onwenselijk bevonden.

Tenslotte is er nog het probleem van opladen aan huis. Ten eerste zijn er in Nederland meer dan 7 miljoen huishoudens. Daarbij vergeleken zijn 10000 oplaadpunten slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien woont het grootste deel van de stedelijke bevolking in appartementen. Hoe moeten die van een eigen oplaadpunt worden voorzien? Allemaal een eigen parkeerplaats? Waar moeten bezoekers dan parkeren? Juist daar waar de elektrische auto het best op zijn plaats is, is opladen het grootste probleem. Om over de benodigde miljardeninvesteringen nog maar te zwijgen.

Paard achter de wagen

Hoe je het ook bekijkt, dit is een typisch geval van het paard achter de wagen spannen. In plaats van te investeren in groene energie door subsidies op zonnecollectoren, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, wordt geïnvesteerd in inefficiënt transport op grijze stroom. Dit is niet nieuw. Kijk naar de gunstige belastingmaatregelen voor hybride auto’s. Ziet er allemaal heel sexy uit, maar in de praktijk zijn er legio kleine auto’s en superefficiënte Diesels op de markt die veel minder energie verbruiken.

Problemen zijn er natuurlijk om opgelost te worden, en als je ervan uitgaat dat de elektrische auto de toekomst heeft, is het huidige oplaadpuntenplan een verstandige manier om de ontwikkelingen te versnellen. Maar… de elektrische auto heeft de toekomst helemaal niet. Niet als je experts uit de auto-industrie moet geloven. Dit bewijzen 2 citaten uit de Elsevier van 31 oktober 2009. Topman Zetsche van Mercedes-Benz: ”Beperkte reikwijdte, lange oplaadtijd. De brandstofcel heeft op den duur de meeste kans – meer dan de elektrische batterij”. Tadashi Arashima van Toyota: ”Ook op de langer termijn verwachten we dat de vraag naar elektrische auto’s beperkt zal blijven tot een kleine groep gebruikers, voor stadsverkeer of kortere afstanden. Elektrische auto’s als massaproduct, dat is echt een brug te ver”.

En toch zullen die 10000 oplaadpunten er waarschijnlijk wel komen. Het is tenslotte een leuk hobbyproject voor onze politici, ambtenaren en trendvolgers. Hopelijk wordt dit nieuwe paradepaardje van Nederlandse inventiviteit een stuk goedkoper dan de Betuwelijn en de Noord-Zuidlijn.lees verder >>

 
 
  Bookmark and Share  
 
De Brandstofcel | Werking | Toepassing | Elektronische Auto | Brandstofcelauto
Waterstofeconomie | Utopie? | Biobrandstoffen | Zonne-economie | Elektrische Auto HOV Eindhoven | Windenergie | Actueel in OV | IJsland